Fort de la Chartreuse

Fort La Chartreuse is a fortress established for the defense of the Belgian city of Liège. It was built by the Dutch on Mont Cornillon in 1817 and came into the hands of the Belgians after the Belgian Revolution in 1830. The Mont Cornillon hill in Liège has been the site of a Premonstratensian monastery since 1124. The current fort was built in 1817 by order of King Willem I.
The fort played a role in the defense of Liège in the First World War. On 5 August 1914, the Germans bombarded the eastern forts around Liège with infantry and artillery. At first the attackers were slaughtered, the shells of the artillery had no hold on the reinforced concrete of the forts. Nevertheless, the Germans managed to penetrate through spaces between the forts. After heavy street fighting in Queue-du-Bois, the hills east of Chartreuse were conquered on August 7, 1914. They found empty villages, the population had fled. The following morning, Chartreuse was occupied and the Germans entered Liege via two non-destroyed bridges.
During the Second World War, Fort de la Chartreuse was used as a prison by the German occupier.

Fort La Chartreuse is een fort opgericht voor de verdediging van de Belgische stad Luik. Het werd in 1817 door de Nederlanders gebouwd op de Mont Cornillon en kwam na de Belgische Revolutie in 1830 in handen van de Belgen. De heuvel Mont Cornillon in Luik was sinds 1124 de locatie van een klooster van Premonstratenzers. In 1817 werd het huidige fort gebouwd in opdracht van Koning Willem I.
Het fort speelde een rol bij de verdediging van Luik in de Eerste Wereldoorlog. Op 5 augustus 1914 bestookten de Duitsers de oostelijk gelegen forten rond Luik met infanterie en geschut. De aanvallers werden weggemaaid, de granaten van de artillerie hadden geen vat op het gewapend beton van de forten. Toch slaagden de Duitsers erin via ruimten tussen de forten binnen te dringen. Na hevige straatgevechten in Queue-du-Bois werden op 7 augustus 1914 de heuvels ten oosten van Chartreuse veroverd. Men trof er lege dorpen aan, de bevolking was gevlucht. De volgende ochtend werd Chartreuse bezet en trokken de Duitsers via twee niet vernietigde bruggen Luik binnen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Fort de la Chartreuse gebruikt als gevangenis door de Duitse bezetter.