Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk
Royal Leather Factories Oisterwijk

The Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk was a company that existed from 1916 to 2000 in Oisterwijk. A large part of the factory and office buildings has been or will be renovated, whereby the urbex-like atmosphere is maintained as much as possible, partly to attract companies from the creative sector. Terrain and buildings have been declared a national monument. The town of Oisterwijk had known tanneries for many years being the reason why the Lederfabriek van Oisterwijk was founded there by Mr. O.J. van de Aa. In 1920 the company was taken over by the leather group of the Adler and Oppenheimer family. They had factories throughout Europe and through their efforts the company specialized in calf leather. In 1932, the designation “Koninklijke” (Royal) was granted and the company was renamed Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk. After the Second World War, they mainly started producing cow leather. A period of mergers and acquisitions began. In 1966 the company was taken over by the Hagemeyer conglomerate. In 1970, Hagemeyer also took over the Koninklijke Chroomlederfabriek De Amstel in Waalwijk. Both companies were merged in 1974 and were given the name Koninklijke Verenigde Leder (KVL). In the meantime, the leather industry started to deteriorate, and in the 90s of the 20th century, losses accumulated. The company was closed in 2000. In 2004 the Koninklijke Verenigde Leder was declared bankrupt.

De Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk was een bedrijf dat van 1916 tot 2000 bestaan heeft te Oisterwijk. Een groot deel van de fabrieks- en kantoorpanden is of wordt gerenoveerd, waarbij de urbexachtige sfeer zoveel mogelijk gehandhaafd blijft, mede om bedrijven uit de creatieve sector aan te trekken. Terrein en opstallen zijn tot rijksmonument verklaard. De plaats Oisterwijk kende al vele jaren leerlooierijen. In het kader hiervan werd de Lederfabriek van Oisterwijk opgericht door de heer O.J. van de Aa. In 1920 werd het bedrijf overgenomen door het lederconcern van de familie Adler en Oppenheimer. Zij hadden fabrieken door heel Europa en door hun toedoen specialiseerde het bedrijf zich in kalfsleder. In 1932 werd het predicaat Koninklijke verleend en ging het bedrijf Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk heten. Na de Tweede Wereldoorlog ging men voornamelijk rundleder vervaardigen. Er begon een periode van fusies en overnames. In 1966 werd het bedrijf door het conglomeraat Hagemeyer overgenomen. In 1970 nam Hagemeyer ook de Koninklijke Chroomlederfabriek De Amstel te Waalwijk over. Beide bedrijven werden samengevoegd in 1974 en kregen de naam Koninklijke Verenigde Leder (KVL). Ondertussen begon het steeds slechter met de lederindustrie te gaan, en in de jaren 90 van de 20e eeuw stapelden de verliezen zich op. Het bedrijf werd in 2000 gesloten. In 2004 werd de Koninklijke Verenigde Leder failliet verklaard.