Meelfabriek Achterveld
Flour mill Achterveld

The last walls of the cooperative building in Achterveld (Leusden) have fallen under the demolition hammer. From the outset, the municipality of Leusden, with a number of prominent residents from Achterveld, had committed itself to the demolition of the derelict factory and, indeed, after 25 years of vacancy, the flour factory from 1898 disappeared from the village scene.

De laatste muren van het coöperatiegebouw in Achterveld (Leusden) zijn onder de slopershamer gevallen. De gemeente Leusden heeft met een aantal prominente bewoners uit Achterveld van meet af aan ingezet op de sloop van de vervallen fabriek. Na 25 jaar leegstand is de meelfabriek uit 1898 uit het dorpsbeeld verdwenen.