Station Beekbergen
Beekbergen station

A former railway station on the border of the places Beekbergen and Lieren on the Dieren- Apeldoorn railway line and is now a station of the Veluwsche Steam Train Company (VSM). As a regular station it was in use from July 2, 1887 to August 1, 1950. The station has an extensive yard with a roundhouse. There is a colorful collection of (steam) locomotives, wagons and other equipment that is being restored and maintained by volunteers and collectors. This station design was called Standard Type KNLS and was used for various railway stations in the 80s of the 19th century. The architect was K.H. van Brederode.

Een voormalig spoorwegstation op de grens van de plaatsen Beekbergen en Lieren aan de spoorlijn Dieren-Apeldoorn en is thans een station van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM). Als regulier station was het in gebruik van 2 juli 1887 tot 1 augustus 1950. Het station heeft een uitgebreid emplacement met een draaischijf. Er staat een bonte verzameling van (stoom)locomotieven, wagons en ander materieel, dat door vrijwilligers en verzamelaars wordt gerestaureerd en onderhouden. Dit stationsontwerp werd Standaardtype KNLS genoemd en werd voor diverse spoorwegstations gebruikt in de jaren 80 van de 19e eeuw. De architect was K.H. van Brederode.