Waux Hall

In 1763, local dignitaries of the city of Spa in Belgium had established La Redoute, a prestigious casino where the rich/powerful could gamble in style. Despite the exclusive patent granted to the casino by the prince-bishop, after seven years La Redoute had to face the competition of a second game room, the Waux hall, located outside the city center. After a bitter struggle, an understanding was reached in 1774 that merged the two houses into an extremely profitable conglomerate. In 1785 a new competitor came up with Le Club, also called salon Levoz. A court investigation of last mentioned casino resulted in a trial at the Reichs Chamber of Wetzlar. This ”jeux de Spa affair” questioned the authority of the prince-bishop and was one of the grievances that formed the basis of the Liège Revolution in 1789. Only in 1802 the dispute was finally buried with the merger of the three casinos. The building has been protected since 1936. It had various destinations: military hospital, Protestant temple, school, orphanage and museum. Nevertheless, later on the Waux hall was vacated and neglected for years. Thanks to the Comité de défense du Waux-Hall, a citizens' initiative from 1980, it ended up on the rescue list of the Institut du Patrimoine Wallon in 1993. The restoration of the outer shell was given priority (2006-2009), but had not been continued on the inside in 2017, except for the stucco work in the ballroom.

In 1763 hadden notabelen van Spa in België, La Redoute opgericht, een prestigieus casino waar de groten der aarde in stijl konden gokken. Ondanks het exclusieve octrooi verleend door de prins-bisschop, kreeg La Redoute na zeven jaar concurrentie van een tweede speelzaal, de Waux-hall, weliswaar gelegen buiten het centrum. Na een bitse strijd werd in 1774 een verstandhouding bereikt die de twee huizen liet samengaan in een uiterst winstgevend conglomeraat. In 1785 kwam er met Le Club, ook wel salon Levoz genoemd, een nieuwe concurrent op de proppen. Het gerecht viel er binnen, waarna een rechtszaak ontstond die tot voor het Rijkskamergerecht van Wetzlar kwam. Deze affaire des jeux de Spa stelde de autoriteit van de prins-bisschop in vraag en was één van de grieven die in 1789 aan de basis lag van de Luikse Revolutie. Pas in 1802 werd het geschil definitief begraven door het fuseren van de drie casino's. Het gebouw is beschermd sedert 1936. Het kende diverse bestemmingen: militair hospitaal, protestantse tempel, school, weeshuis en museum. Niettemin raakte de Waux-hall door leegstand verwaarloosd. Dankzij het Comité de défense du Waux-Hall, een burgerinitiatief uit 1980, belandde hij in 1993 op de reddingslijst van het Institut du Patrimoine Wallon. De restauratie van de buitenschil kreeg prioriteit (2006-2009), maar had anno 2017 nog geen vervolg gekregen aan de binnenzijde, behalve het stucwerk in de balzaal.