Ziekenhuis 'De Lichtenberg'
Hospital 'De Lichtenberg'

A large hospital has been empty for years. Empty? No, things have been observed. The EMF meters have given indications that something is going down the corridors. We were being watched and we heard a hard knock at a door, footsteps, many footsteps. Even so clearly that we always looked back if someone was coming. A camera tripod was knocked out of the hands of a photographer in the dark corridors near the mortuary. At other locations we saw flashes of light and a black shadow. In the psychiatry department: strange things again. Here too we heard footsteps, very clear footsteps. Steps taken by other photographers? Or by wanderers or ...
A lot has happened here. The beginning, but also the end of human lives, pain, sadness and joy.

Een groot ziekenhuis staat al jaren leeg. Leeg? Néé, er zijn dingen waargenomen. De EMF meters hebben aanwijzingen gegeven dat er iets door de gangen loopt. We werden in de gaten gehouden en wat wij hoorden was o.a. een harde klap op een deur, voetstappen, veel voetstappen. Zelfs zo duidelijk dat we steeds omkeken of er iemand aan kwam lopen. In de donkere gangen bij het mortuarium werd een camerastatief uit de handen van een fotograaf geslagen. Op andere locaties zagen we lichtflitsen en een zwarte schim wegduiken. Bij de afdeling psychiatrie was het weer raak. Ook hier hoorden we voetstappen, heel duidelijke voetstappen. Waren dit andere fotografen? Of zwervers of toch ...
Hier is veel gebeurd. Het begin, maar ook het einde van menselijke levens, pijn, verdriet en vreugde.